Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật (Văn bản cá biệt)


Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật (Văn bản cá biệt)

Loại file: word - Số trang: 5 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Văn bản quy phạm pháp luật  
Giống nhau
+ Đều là văn bản pháp luật do các cơ nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ban hành.

+ Đều được nhà nước bảo đảm quyền thực hiện bằng các biện pháp mang tính quyền lực nhà nước.

+ Được ban hành theo tình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

+ Đều có hiệu lực buộc phải tôn trọng hoặc thực hiện đối với các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan

+ Đều được thể hiện dưới hình thức văn bản và dùng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội

Khác nhau
*Về chủ thể ban hành
Do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành   hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định.  
* Mục đích ban hành
Được dùng để ban hành, đề ra quy phạm mới hoặc đình chỉ, sử đổi, bãi bỏ quy phạm hiện hành, hoặc thay đổi phạm vi hiệu lực của nó.  
* Nội dung ban hành
Chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện, tức là các quy phạm pháp luật nên không chỉ rõ chủ thể cụ thể cần áp dụng và được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống, được thực hiện trong mọi trường hợp khi có các sự kiện pháp lý tương ứng với nó xảy ra cho đến khi nó hết hiệu lực.  
* Số lần áp dụng
Áp dụng cho nhiều lần trong cuộc sống cho đến khi nó hết hiệu lực.  
* Trình tự thủ tục ban hành
Được ban hành dưới hình thức văn bản nhằm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật và có hiệu lực bắt buộc.

 

 

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan