Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần II


Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 – Phần IISTT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 Số trang Tải về
1 SKKN Hóa học 12: Phổ biến kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập chương sắt 22 Chi tiết
2 SKKN Hóa học 12: rèn luyện tư duy giải quyết bài tập hóa học cho học sinh để giải nhanh các bài tập áp dụng định luật bảo toàn 28 Chi tiết
3 SKKN Hóa học 12: sử dụng sơ đồ tư duy trong việc hệ thống, củng cố kiến thức nâng cao kết quả học tập hóa học hữu cơ cho học sinh khối 12 nâng cao. 26 Chi tiết
4 SKKN Hóa học 12: Tập hợp, phân loại và hệ thống các bài tập : “áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ” 18 Chi tiết
5 SKKN Hóa học 12: Xây dựng “ câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh” trong quá trình giảng dạy trong hóa học 12 20 Chi tiết
6 SKKN Hóa học 12: Biện pháp giúp học sinh có kỹ năng giải bài tập về điện phân 20 Chi tiết
7      SKKN Hóa học 12: Hướng dẫn học sinh mở rộng và đào sâu kiến thức về sự điện phân trong chương trình hóa học thpt” 13 Chi tiết
8 SKKN Hóa học 12: đổi mới phương pháp giải bài tập  trắc nghiệm hoá học về kim loại và oxit kim loại 13 Chi tiết
9 SKKN Hóa học 12: sử dụng một số công thức giải nhanh  xác định số đồng phân hợp chất hữu cơ  no đơn chức nhằm nâng cao khả năng giải bài tập cho học sinh 10 Chi tiết
10 SKKN Hóa học 12: Hướng dẫn học sinh vận dụng một số quy tắc và định luật cơ bản để giải nhanh bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan 17 Chi tiết
11 SKKN Hóa học 12:  Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh yếu kém môn hóa học 6 Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan