Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần I


Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 – Phần ISTT Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 8 Tải về
1 SKKN Địa lí 8: Tăng khả năng tiếp thu bài mới môn địa lí 8 của học sinh qua việc đọc trước sách giáo khoa theo gợi ý cho trước của giáo viên

Chi tiết

2

SKKN Địa lí 8:Bước đầu tìm hiểu việc vận dụng phương pháp so sánh vào việc giảng dạy địa lý lớp 8 – thcs nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học địa lí của học sinh

Chi tiết

3 SKKN Địa lí 8: Kỹ thuật rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải  thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học trong một bài lí thuyết địa lí 8.

Chi tiết

4 SKKN Địa lí 8: Biện pháp nâng cao hiêu quả công tác “giáo dục tư tưởng , chính trị trong giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam cho học sinh lớp 8”

Chi tiết

5 SKKN Địa lí 8:  kinh nghiệm dạy bài ôn tập học kỳ I môn địa lý lớp 8 (giai a)

Chi tiết

6 SKKN Địa lí 8:Tổng hợp các Phương pháp dạy tốt môn địa lí lớp 8”

Chi tiết

7 SKKN Địa lí 8:đổi mới việc hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ bản đồ địa lí giáo khoa theo hướng tích cực hoá hoạt động học tâp của học sinh ở trường thcs

Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan