Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN vật lí THCS – Phần V


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN vật lí THCS – Phần V 

STT Tuyển tập đề tài NCKHSPUD -SKKN vật lí THCS Số trang Tải về
1 NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đa dạng hóa việc tổ chức các họat động tích hợp bảo vệ môi trường vào bộ môn vật lí lớp 9.

33

Tải về
2 NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Hướng dẫn học sinh giải bài tập phần định luật ôm góp phần nâng cao chất lượng môn Vật lí lớp 9.

30

Tải về
3 NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài mới môn vật lí 9

32

Tải về
4 NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS:  Sử dụng phư­ơng pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn vật  lý lớp 8.

27

Tải về
5 NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đề tài: “Một số hướng chia nhóm trong giờ học Vật lí”

20

Tải về
6 NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lý

30

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan