Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS – Phần III


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS – Phần IIISTT Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS Tải về
1 NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: sử dụng trò chơi trong giờ học tiếng anh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 7 bậc thcs.

Tải về

2 NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 trong môn Tiếng Anh

Tải về

3 NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Áp dụng  phương pháp giao tiếp khi dạy language focus

Tải về

4 NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Áp dụng một số kĩ thuật dạy học tớch cực vào việc luyện  nghe núi tiếng anh cho học sinh  lớp 6.

Tải về

5 NCKHSPUD –SKKN MÔN Tiếng Anh THCS: Giúp học sinh  hiểu và áp dụng được kiến thức  ngôn ngữ  thông qua  dạy language focus bằng giao tiếp 

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan