Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN GDCD THCS (PIII)


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN GDCD THCS (PIII) 

STT

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD – SKKN GDCD THCS Số trang

Tải về

1 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong  môn Giáo dục công dân lớp 9

13

Tải về

2 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Sử dụng phương pháp sắm vai trong  các tiết dạy giáo dục công dân lớp 9 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh

42

Tải về

3 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Tạo sự hứng thú trong phương pháp tổ chức trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân

ở trường thcs

53

Tải về

4 SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thcs qua môn giáo dục công dân

33

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan