Tuyển tập đề tài NCKHSPUD Quản lí – Công đoàn – Đoàn


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD Quản lí – Công đoàn – ĐoànSTT

Tên đề tài NCKHSPUD Quản lí – Công đoàn – Đoàn Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội ở trường Tiểu học

10

Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Kết hợp với cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên, chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trong trường Tiểu học

20

Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Chuyên đề cấp Thành phố “Ngày hội chúng em làm kế hoạch nhỏ”

10

Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Một số việc làm kết phối hợp với Đoàn Đội và Giáo viên chủ nhiệm lớp để giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

26

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan