Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5 – Phần II


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5 – Phần II

 STT

Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5 Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh yếu, kém môn toán  ở lớp 5

13

Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: “một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy – học các yếu tố hình học môn toán 5 thông qua việc sử dụng phương pháp trực quan và phần mềm powerpoint”

 

21

Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: một số giải pháp chỉ đạo góp phần  nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5

26

Tải về
4

Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao chất lượng giảng dạy chương hình học  trong môn toán lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (trường tiểu học)

 

24

Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: dạy toán lớp 5 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

42

Tải về
6 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao kết quả học tập các bài học về phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ  thông tin trong dạy học

25

Tải về
7 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: một số biện pháp giúp học sinh  lớp 4- 5 học tốt phần so sánh phân số

51

Tải về
8 Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5:  một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều

25

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan