Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Âm nhạc – Mĩ thuật Tiểu học – Phần III


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Âm nhạc – Mĩ thuật Tiểu họcSTT

Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD môn Âm nhạc – Mĩ thuật Tiểu học Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: Dạy học tích cực nhằm nâng cao chất l­ượng giờ dạy th­ường thức mĩ thuật lớp 5

 

20 Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật:  Đổi mới phương pháp thiết kế hoạt động dạy – học âm nhạc tiểu học 30 Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học âm nhạc lớp 1 21 Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: Hiệu quả dạy học mĩ thuật trong trường tiểu học theo dự án 30

 

Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: Phương pháp giảng dạy kết hợp các phân môn 30 Tải về
6 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: Sử dụng đồ vật thật và videoclip trong dạy học sẽ nâng cao kết quả học tập các bài học “trang trí hình vuông” và “vẽ tranh đề tài trường em’’ cho học sinh lớp 4. 15 Tải về
7 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: Nâng cao hứng thú học tập môn mỹ thuật cho học sinh lớp 3 trường tiểu học xxx qua việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 23 Tải về
8 Đề tài NCKHSPUD âm nhạc, mĩ thuật: ứng dụng trò chơi trong môn học âm nhạc  ở trường tiểu học

24

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan