Tuyển tập đề tài NCKHSPUD mầm non – Phần I


Tuyển tập đề tài NCKHSPUD mầm non – Phần I

Định dạng word – In được luôn 

STT

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD mầm non Số trang

Tải về

1 Đề tài NCKHSPUD mầm non: nâng cao và phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua các bài đồng dao

30

Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD mầm non:nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc thiết kế và sử dụng dụng cụ âm nhạc sáng tạo

34

Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD mầm non:một số trò chơi thực nghiệm giúp trẻ 5 tuổi khám phá khoa học

25

Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD mầm non:ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế các trò chơi nhằm thu hút trẻ 5 – 6 tuổi tích cực hoạt động nâng cao chất lượng làm quen với toán

21

Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD mầm non: nâng cao hiệu quả hoạt động khám phá thế giới tự nhiên thông qua hoạt động thử nghiệm

24

Tải về
6 Đề tài NCKHSPUD mầm non: tổ chức cho trẻ 5 tuổi khám phá môi trường xung quanh  bằng hình thức quan sát trực tiếp và làm thí nghiệm trên vật thật

25

Tải về
7 Đề tài NCKHSPUD mầm non: một số biện pháp gây hứng thú trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 tuổi

25

Tải về

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan