Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)

1. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

 
 
 
 

2. Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

3. Huyết áp là:

 
 
 
 

4. Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

5. Hãy sắp xếp thứ tự đúng chu kì hoạt động của tim

 
 
 
 

6. Hô hấp ngoài là:

 
 
 
 

7. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

 
 
 
 

8. Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 

9. Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?

 
 
 
 

10. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan