Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)

1. Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

2. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

3. Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

4. Hô hấp ngoài là:

 
 
 
 

5. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

 
 
 
 

6. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

 
 
 
 

7. Huyết áp là:

 
 
 
 

8. Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 

9. Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?

 
 
 
 

10. Hãy sắp xếp thứ tự đúng chu kì hoạt động của tim

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan