Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 3 (10 câu)

1. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

 
 
 
 

2. Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?

 
 
 
 

3. Hãy sắp xếp thứ tự đúng chu kì hoạt động của tim

 
 
 
 

4. Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

5. Huyết áp là:

 
 
 
 

6. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

 
 
 
 

7. Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

8. Hô hấp ngoài là:

 
 
 
 

9. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

10. Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan