Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần 2 (10 câu)

1. Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?

 
 
 
 

2. Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

3. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

 
 
 
 

4. Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư?

 
 
 
 

5. Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

 
 
 
 

6. Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của da giun đất thích ứng với sự trao đổi khí?

 
 
 
 

7. Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

 
 
 
 

8. Các kiểu hướng động dương của rễ là:

 
 
 
 

9. Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?

 
 
 
 

10. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan