Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P6)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P6)

1. Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào?

 
 
 
 

2. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

3. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

4. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

5. Vì sao ở cá nước chảy từ miệng và nắp mang theo một chiều?

 
 
 
 

6. Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp khác gì so với động vật ăn thịt?

 
 
 
 

7. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

8. Vì sao ta có cảm giác khát nước ?

 
 
 
 

9. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

10. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan