Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P6)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P6)

1. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

2. Vì sao ở cá nước chảy từ miệng và nắp mang theo một chiều?

 
 
 
 

3. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

4. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

5. Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào?

 
 
 
 

6. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

7. Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp khác gì so với động vật ăn thịt?

 
 
 
 

8. Vì sao ta có cảm giác khát nước ?

 
 
 
 

9. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

10. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan