Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P5)


1. Ở côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

2. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

3. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

4. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 
 
 
 

5. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

6. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

7. Phản xạ là gì?

 
 
 
 

8. Huyết áp là

 
 
 
 

9. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

10. Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan