Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P5)


1. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

2. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

3. Ở côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

4. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

5. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

6. Phản xạ là gì?

 
 
 
 

7. Huyết áp là

 
 
 
 

8. Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng ?

 
 
 
 

9. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

10. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan