Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P5)


1. Huyết áp là

 
 
 
 

2. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

3. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

4. Phản xạ là gì?

 
 
 
 

5. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

6. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

7. Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng ?

 
 
 
 

8. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 
 
 
 

9. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

10. Ở côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan