Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu – P5)


1. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

2. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 
 
 
 

3. Cân bằng nội môi là

 
 
 
 

4. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

5. Huyết áp là

 
 
 
 

6. Phản xạ là gì?

 
 
 
 

7. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

8. Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng ?

 
 
 
 

9. Ở côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

10. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan