Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P3)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P3)

1. Vì sao ở cá nước chảy từ miệng và nắp mang theo một chiều?

 
 
 
 

2. Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng ?

 
 
 
 

3. Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim thực hiện nhờ

 
 
 
 

4. Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

 
 
 
 

5. Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:

 
 
 
 

6. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

 
 
 
 

7. Vì sao ta có cảm giác khát nước ?

 
 
 
 

8. Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp khác gì so với động vật ăn thịt?

 
 
 
 

9. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

10. Tốc độ cảm ứng của động vật so với thực vật như thế nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan