Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)

1. Ý nào không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

 
 
 
 

2. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

 
 
 
 

3. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

4. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

5. Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ

 
 
 
 

6. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

 
 
 
 

7. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

8. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

9. Các kiểu hướng động dương của rễ là

 
 
 
 

10. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan