Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)

1. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

 
 
 
 

2. Các kiểu hướng động dương của rễ là

 
 
 
 

3. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

4. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

5. Ý nào không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

 
 
 
 

6. Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ

 
 
 
 

7. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

8. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

 
 
 
 

9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

10. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan