Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)

1. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

2. Các kiểu hướng động dương của rễ là

 
 
 
 

3. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

4. Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ

 
 
 
 

5. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

 
 
 
 

6. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

7. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

 
 
 
 

8. Ý nào không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

 
 
 
 

9. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

10. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan