Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)


Trắc nghiệm sinh học 11 – (10 câu-P2)

1. Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ

 
 
 
 

2. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

3. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

 
 
 
 

4. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thực vật ?

 
 
 
 

5. Các kiểu hướng động dương của rễ là

 
 
 
 

6. Ý nào không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

 
 
 
 

7. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

8. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

 
 
 
 

9. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

10. Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan