Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Chủ nhân đầu tiên của nước Lào là người

 
 
 
 

2. Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á thời cổ đại là

 
 
 
 

3. Tôn giáo nào bắt nguồn từ những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ?

 
 
 
 

4. Công thức vàng của xã hội nguyên thủy được thể hiện ở

 
 
 
 

5. Việc Người tối cổ biết giữ lửa và tạo ra lửa có ý nghĩa như thế nào?

 
 
 
 

6. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thủy?

 
 
 
 

7. Công cụ bằng kim loại xuất hiện đưa tới bước tiến đầu tiên của xã hội nguyên thủy là

 
 
 
 

8. Tầng lớp đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là 

 
 
 
 

9. Ở Campuchia, tộc người chiếm đa số là

 
 
 
 

10. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải? 

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan