Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Ở Campuchia, tộc người chiếm đa số là

 
 
 
 

2. Điểm chung dẫn tới sự ra đời sớm của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

 
 
 
 

3. Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập rất giỏi về hình học? 

 
 
 
 

4. Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới “Người lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ nữ Mi lô”  là của nước nào? 

 
 
 
 

5. Việc tạo ra của cải thừa thường xuyên đã dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất trong xã hội nguyên thủy là

 
 
 
 

6. Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 

 
 
 
 

7. Điểm khác nhau cơ bản giữa gia đình phụ  hệ và gia đình mẫu hệ là gì?

 
 
 
 

8. Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa của loài người là

 
 
 
 

9. Bước tiến quan trọng nhất của Người tối cổ là

 
 
 
 

10. Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, lực lượng nào là lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội? 

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan