Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Văn hoá của người Campuchia ảnh hưởng nền văn hoá nào?

 
 
 
 

2. Chủ nhân đầu tiên của nước Lào là người

 
 
 
 

3. Trong các thị tộc, việc phân phối sản phẩm được thực hiện theo nguyên tắc

 
 
 
 

4. Công cụ bằng kim loại xuất hiện đưa tới bước tiến đầu tiên của xã hội nguyên thủy là

 
 
 
 

5. Vua cuối cùng của Vương triều Mô-gôn phải đối diện với âm mưu xâm lược của

 
 
 
 

6. Ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải? 

 
 
 
 

7. Nghệ thuật kiến trúc của Campuchia ảnh hưởng của tôn giáo nào?

 
 
 
 

8. Điểm khác nhau cơ bản về kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông với các quốc gia cổ đại Hi Lạp – Rôma là 

 
 
 
 

9. Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, lực lượng nào là lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội? 

 
 
 
 

10. Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á thời cổ đại là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan