Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á thời cổ đại là

 
 
 
 

2. Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải? 

 
 
 
 

3. Quốc gia cổ đại được hình thành ở vùng Trung Bộ (Việt Nam) là

 
 
 
 

4. Nghệ thuật kiến trúc của Campuchia ảnh hưởng của tôn giáo nào?

 
 
 
 

5. Việc Người tối cổ biết giữ lửa và tạo ra lửa có ý nghĩa như thế nào?

 
 
 
 

6. Sự ra đời của chế độ phong kiến gắn liền với sự hình thành quan hệ bóc lột nào?

 
 
 
 

7. Dưới thời vua A-sô-ca, loại hình chữ viết nào ở Ấn Độ được hoàn thiện?

 
 
 
 

8. Ngành sản xuất chính ở các nước Đông Nam Á thời cổ đại là

 
 
 
 

9. Công thức vàng của xã hội nguyên thủy được thể hiện ở

 
 
 
 

10. Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan