Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á thời cổ đại là

 
 
 
 

2. Văn hoá của người Campuchia ảnh hưởng nền văn hoá nào?

 
 
 
 

3. Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông? 

 
 
 
 

4. Quốc gia cổ đại được hình thành ở vùng Trung Bộ (Việt Nam) là

 
 
 
 

5. Việc tạo ra của cải thừa thường xuyên đã dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất trong xã hội nguyên thủy là

 
 
 
 

6. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ trong xã hội nguyên thủy?

 
 
 
 

7. Đầu Công nguyên, Vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ và mở ra một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

 
 
 
 

8. Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 

 
 
 
 

9. Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới “Người lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ nữ Mi lô”  là của nước nào? 

 
 
 
 

10. Điểm chung dẫn tới sự ra đời sớm của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan