Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Việc Người tối cổ biết giữ lửa và tạo ra lửa có ý nghĩa như thế nào?

 
 
 
 

2. Quốc gia cổ đại được hình thành ở vùng Trung Bộ (Việt Nam) là

 
 
 
 

3. Sự ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á gắn liền với sự ảnh hưởng của

 
 
 
 

4. Phát minh nào của Người tối cổ đã ghi dấu ấn lớn trong thời nguyên thủy?

 
 
 
 

5. Công cụ lao động bằng kim loại ra đời đã đưa đến sự thay đổi quan trọng nhất trong sản xuất là

 
 
 
 

6. Trong các thị tộc, việc phân phối sản phẩm được thực hiện theo nguyên tắc

 
 
 
 

7. Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các

 
 
 
 

8. Ngành sản xuất chính ở các nước Đông Nam Á thời cổ đại là

 
 
 
 

9. Năm 1353, Pha Ngừm đã thống nhất các mường Lào và đặt tên nước là gì?

 
 
 
 

10. Nghệ thuật kiến trúc của Campuchia ảnh hưởng của tôn giáo nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan