Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1


Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 – HK1
Mỗi lần làm bài sẽ có 10 câu hỏi được láy ngãu nhiên trong kho câu hỏi trắc nghiệm.
Để làm bài khác, bạn chỉ cần load lại 1 lần.

1. Công cụ lao động bằng kim loại ra đời đã dẫn đến sự thay đổi vai trò của các thành viên trong gia đình là

 
 
 
 

2. Quốc gia phương Đông cổ đại nào giỏi về số học? 

 
 
 
 

3. Điểm khác nhau cơ bản giữa gia đình phụ  hệ và gia đình mẫu hệ là gì?

 
 
 
 

4. Quốc gia cổ đại được hình thành ở vùng Trung Bộ (Việt Nam) là

 
 
 
 

5. Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma còn có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 

 
 
 
 

6. Năm 1353, Pha Ngừm đã thống nhất các mường Lào và đặt tên nước là gì?

 
 
 
 

7. Sự ra đời của chế độ phong kiến gắn liền với sự hình thành quan hệ bóc lột nào?

 
 
 
 

8. Ngoài nông nghiệp trồng lúa nước, những ngành sản xuất nào ra đời ở Đông Nam Á từ thời hậu kì đá mới?

 
 
 
 

9. Công thức vàng của xã hội nguyên thủy được thể hiện ở

 
 
 
 

10. Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông? 

 
 
 
 

Question 1 of 10


Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan