Đồ án tốt nghiệp cơ khí: Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin cho AGTEK


Đồ án tốt nghiệp cơ khí: Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin cho AGTEK

Loại file: word - Số trang: 110 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Phổ biến thông tin là chuyển giao cho người dùng tin những thông tin mà họ cần hoặc giúp cho họ có khả năng tiếp cận các thông tin đó. Phổ biến thông tin có thể được chuyển giao ngay hoặc cần phải qua xử lý thông tin.

Hình thức phổ biến thông tin khác nhau do phương tiện truyền thông khác nhau, tính định kỳ, phạm vi hoặc do tính chất yêu cầu của người sử dụng thông tin

Việc phổ biến thông tin có thể đột xuất hay thường xuyên. Việc cung cấp thông tin có thể thụ động khi phải giải quyết yêu cầu theo đơn đặt hàng của người sử dụng thông tin. Nhưng bộ phận cung cấp thông tin phải đi trước người sử dụng thông tin, chủ động cung cấp cho họ những sản phẩm thông tin có ích, trên cơ sở phân tích các yêu cầu của họ và phát hiện những vấn đề thông tin nảy sinh cần giải quyết. (Trần Mạnh Tuấn. Sản Phẩm Và Dịch Vụ Thông Tin, Thư Viện. Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia, 1998)

Dịch vụ thông tin của Hội là việc tổ chức để xử lý, lưu trữ, phổ biến thông tin chính xác, đúng lúc, giúp khách hàng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề trong công việc kinh doanh của họ


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan