Tiểu luận bảo hiểm

Tuyển tập tiểu luận bảo hiểm

Tiểu luận bảo hiểm: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn A-B

BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI GIAI ĐOẠN XXX-XXX

Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ.

Tiểu luận bảo hiểm: Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Bảo Hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách xã hội của tất cả các nước trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội. Chính vì vậy, BHXH Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngày đầu mới thành lập.

Tiểu luận bảo hiểm: Những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH thị xã Thái Bình

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở BHXH THỊ XÃ THÁI BÌNH

Tỉnh Thái Bình được thành lập vào ngày 21/3/1890 với tổng diện tích là 1.579,9 km2 và số dân (tính đến năm 2002) là 1.904.000 người.Ngày..21/3/1890. Thị xã Thái Bình chính thức được thành lập . Sau nhiều thay đổi đến nay Thị xã Thái Bình với diện tích là 4618ha và dân số là 1.450.640 người.

Tiểu luận bảo hiểm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động của BHXH thành phố Vinh

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI  PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG CỦA BHXH THÀNH PHỐ VINH

Bảo hiểm xã hội(BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và đến nay đã được thực hiện ở tất cả các nước trên thế giới. So với các loại hình bảo hiểm khác, chức năng và tính chất của BHXH có những điểm khác biệt do bản chất của nó  chi phối.

Tiểu luận bảo hiểm: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm an khang trường thọ của bảo việt nhân thọ Hà nội ”

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN KHANG TRƯỜNG THỌ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘI

Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày  dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra.

Tiểu luận bảo hiểm: Bàn về nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm nhân thọ đang được triển khai ở Việt nam hiện nay

BÀN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Như chúng ta dêu biết,trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng như trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh,dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa đề phòng nhưng con người vẫn luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong mọi lĩnh vực.

Tiểu luận bảo hiểm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Sau khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Tiểu luận bảo hiểm: Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao tính bắt buộc trong nghiệp vụ BHTNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm PIJCO

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH BẮT BUỘC TRONG NGHIỆP VỤ BHTNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO

Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, phương tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng được cải tiến đến chóng mặt cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm có hàng nghìn phương tiện hoạt động được điều khiển từ con người thu: xe đạp, xe máy, ôtô…

Tiểu luận bảo hiểm: Thực trạng thu – chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện A- Tỉnh Nam Định

THỰC TRẠNG THU – CHI QUỸ BHXH TẠI PHÒNG BHXH HUYỆN GIAO THUỶ (NAM ĐỊNH)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm ở nước ta. Đây là một loại hình bảo hiểm đặc biệt, nó ít mang tính chất kinh doanh thương mại mà chủ yếu là tính nhân dạo và nhân văn cao cả.

Tiểu luận bảo hiểm: Công tác chi trả bảo hiểm xã hội ở huyện A giai đoạn …. thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC CHI TRẢ  BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở HUYỆN A  GIAI ĐOẠN 20…-20… THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xã hội đã được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn có mặt khi người lao động gặp những rủi ro: ốm đau, bệnh tật, tai nạn, tuổi già và những khó khăn khác trong cuộc sống.

Tiểu luận bảo hiểm: Thực trạng quản lý thu – chi của BHXH Việt nam

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU – CHI CỦA BHXH VIỆT NAM

I. MỘT VÀI NÉT VỀ CHÍNH SÁCH BHXH Ở VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN

1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến năm 1995

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm.

Tiểu luận bảo hiểm: Chế độ chính sách về BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động tham gia BHXH

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỀ BHXH KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHO PHÙ HỢP VỚI TỪNG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC NHẰM ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH 

Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động.

Tiểu luận bảo hiểm: Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt nam hiện nay

Thực trạng thu nộp quỹ  BHXH và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nộp quỹ BHXH Việt Nam hiện nay

Như mọi quốc gia trên thế giới, BHXH Việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước;

Tiểu luận bảo hiểm: Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện.

THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Sắp bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của nền khoa học kĩ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng hoà nhập hơn vào xu thế tiến bộ đó của thế giới, với những bước đi công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trang bị cho cơ sở vật chất của chúng ta ngày càng tiên tiến hơn hiện đại hơn .