Tiểu luận bảo hiểm

Tuyển tập tiểu luận bảo hiểm

Tiểu luận bảo hiểm: Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ Việt nam

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM

       Hình thức BHNT đầu tiên ra đời năm 1583 ở Luân đôn, người được bảo hiểm là William Gybbon. Như vậy, BHNT có phôi thai từ rất sớm, nhưng lại không có điều kiện phát triển ở một số nước do thiếu cơ sở kỹ thuật ngẫu nhiên, nó giống như một trò chơi nên bị nhà thờ giáo hội lên án với lý do lạm dụng cuộc sống con người, nên BHNT phải tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tiểu luận bảo hiểm: Thành lập quỹ Bảo hiểm xã hội thành phần ở bảo hiểm xã hội Việt nam

THÀNH LẬP QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHẦN Ở BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Nền kinh tế nước ta mới chuyển đổi và đang có những bước phát triển mới. Song “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển” (Trích văn kiện Đại hội Đảng lần VIII).

Tiểu luận bảo hiểm: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (pjico)

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

 Cuộc sống là cái quý nhất của con người. Mà cuộc sống là cuộc vận động tổng hoà của cơ thể sống trong môi trường không gian và thời gian nhất định. Trong khoảng  không gian và thời gian nào đó, người ta có thể hoàn toàn khoẻ mạnh, sung mãn,

Tiểu luận bảo hiểm: Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng- giải pháp đối với tổng công ty Bảo Việt

BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG – GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT

       Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài và góp phần đẩy nhanh tiến trình tư nhân hoá tại Việt Nam. 

Tiểu luận bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực trạng và giải pháp

BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

            Bảo hiểm xã hội (BHXH) là nhu cầu tất yếu khách quan của người lao động. Nhu cầu đó đã xuất hiện khá sớm và phát triển theo quá trình phát triển xã hội. BHXH đã trở thành một những quyền của con người và được xã hội thừa nhận.

Tiểu luận bảo hiểm: Đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BHYT HS – SV TẠI CƠ  QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Là thế hệ trẻ của đất nước, học sinh; sinh viên cần được quan tâm chăm sóc sức khoẻ  của cả cộng đồng để sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn lao trong tương lai. Ngay từ khi thành lập, Bảo hiểm Y tế Việt Nam đã quan tâm đến việc triển khai BHYT HS-SV.

Tiểu luận bảo hiểm: Tình hình triển khai chương trình an sinh giáo dục tại công ty bảo hiểm nhân thọ

AN SINH GIÁO DỤC: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ NÀY Ở CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người. Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội ta.

Tiểu luận bảo hiểm: Bảo hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới.

. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông đường bộ nói riêng đang là thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế gới. Hiện nay tai nạn giao thông ở Việt Nam đang gia tăng rất đáng lo ngại và cũng là mối quan tâm hàng đầu của dư luận Xã hội, của Đảng và của Chính Phủ.

Tiểu luận bảo hiểm: Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu BHXH ở Việt nam

KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC THU BHXH Ở VIỆT NAM

Hoạt động BHXH luôn nằm trong chương trình bảo vệ xã hội của mỗi quốc gia, bảo đảm an toàn cho xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chương trình bảo vệ xã hội có các hệ thống bảo đảm xã hội (phúc lợi xã hội, trợ giúp xã hôi…), hệ thống Bảo hiểm tư nhân.

Tiểu luận bảo hiểm: An sinh giáo dục – thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty Bảo việt nhân thọ Hà nội

AN SINH GIÁO DỤC: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ NÀY Ở CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘI

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò con người, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân là mục đích hàng đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa ta.

Tiểu luận bảo hiểm: Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING ĐỒNG BỘ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BẮC GIANG

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh,

Tiểu luận bảo hiểm: Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Minh – Hà nội

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI BẢO MINH HÀ NỘI

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những bước tăng trưởng đáng khích lệ. Đóng góp vào thành công chung đó không thể không kể đến vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu.

Tiểu luận bảo hiểm: Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS -SV tại cơ quan bảo hiểm xã hội Việt nam

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BHYT HS – SV TẠI CƠ  QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Một xã hội phát triển trước hết phải có những con người khoẻ mạnh. Có sức khoẻ con người mới có thể thực hiện các hoạt động sống phục vụ cho chính bản thân mình và cho cộng đồng.

Tiểu luận bảo hiểm: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm A

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHÚ THỌ

Trong lịch sử hình thành và phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ cạnh tranh lại diễn ra gay gắt như hiện nay. Cùng với hoạt động kinh doanh của nhiều công ty bảo hiểm có mặt trên thị trường địa bàn tỉnh Phú thọ, sự xuất hiện của các văn phòng đại diện của các công ty bảo hiểm nhân thọ như Pjico, Bảo Minh… lại đang báo hiệu một giai đoạn “đua sức đua tài” mới của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Phú Thọ.

Tiểu luận bảo hiểm: Công tác quản lí tài chính BHXH Việt nam- thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết.

Tiểu luận bảo hiểm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty bảo hiểm Hà nội để nghiên cứu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM HÀ NỘI ĐỂ NGHIÊN CỨU.

          Xã hội nào trên con đường phát triển của mình cũng luôn hướng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng và phúc lợi xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải tiến hành nhiều hoạt động kinh tế- xã hội.

Tiểu luận bảo hiểm: Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần Petrolimex thực trạng và giải pháp

NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ 3 TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM CỔ PHẦN PETROLIMEX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

……Tuy nhiên sự phát triển một cách nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng giao thông đường bộ ngày càng trở nên phức tạp. Sự phát triển bất hợp lý giữa mức độ tăng nhanh của các phương tiện cơ giới với tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông cùng với việc thiếu ý thức của những người tham gia giao thông đã làm cho tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều và mức độ ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại về tài sản, tính mạng cho cá nhân, cũng như toàn xã hội

Tiểu luận bảo hiểm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà nội

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI

Bảo hiểm nhân thọ ra đời không những là biện pháp bảo vệ khi gặp rủi ro mà còn là một biện pháp để tiết kiệm thường xuyên và có kế hoạch đối với từng gia đình, tạo quỹ giáo dục cho con cái khi vào đại học hoặc lập nghiệp, hay cưới xin, nâng cao mức sống khi về hưu.