Tiểu luận tư tưởng HCM: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường THCS Mỹ Châu


Quan điểm của Đảng ta về xây dựng chi bộ

Đảng ta luôn khẳng định vị trí vai trò của chi bộ trong tổ chức và lãnh đạo các nhiệm vụ. Chất lượng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở là một trong các yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng để hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao cho.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Xác định vị trí, tầm quan trọng của chi bộ trong xây dựng Đảng, Đảng ta ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của chi bộ như: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các Đảng bộ, chi bộ trong các trường học, bệnh viện….


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan