Tiểu luận tư tưởng HCM: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN  (V/v Học tập và làm theo  “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

          -Thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm phát động cuộc vận động, tôi tự nhận xét đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:

Loại file: word - Số trang: 5 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/ 

1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

          Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức hệ thống chính trị  và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Nhìn chung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội dung cơ bản, là: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc trong sáng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới – đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng, tuyệt đối không nên “thầm thì thầm thụt”.


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan