Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN về giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS


Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN về giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

Loại file: word - Số trang: 40 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận Trung cấp chính trị, QLNN về giáo dục: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 

CHƯƠNG1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

         

          1.1. Đạo đức là những biểu hiện tư tưởng, tình cảm của con người, đồng thời đạo đức còn là những nguyên tắc, những chuẩn mực để con người hướng theo và hoàn chỉnh hành vi của mình trong các mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với cộng đồng xã hội.

          1.2. Giáo dục đạo đức là một bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục. Giáo dục đạo đức hướng vào việc hình thành những phẩm chất mà từ chúng, xác định giá trị khách quan của con người. Nó có tác dụng điều chỉnh, định hướng thái độ, hành vi của con người. Quá trình giáo dục đạo đức bao gồm cả việc tự giáo dục và giáo dục lại:

          + Tự giáo dục: là quá trình hoạt động có mục đích, có ý thức của  người được giáo dục, tự mình hướng vào tự hoàn thiện nhân cách của bản thân theo những chuẩn mực của kiểu nhân cách mà xã hội mong muốn.

          + Giáo dục lại: là một quá trình đan xen với quá trình tự giáo dục nhằm thay đổi những phẩm chất nhân cách không phù hợp do ảnh hưởng xấu của môi trường đã hình thành ở học sinh và xây dựng những phẩm chất đúng đắn của con người. Nói cách khác, giáo dục lại là sự cải tạo những khiếm khuyết về đạo đức, lối sống, bồi bổ những giá trị mới và phát triển nhân cách toàn diện.

          1.3. Giáo dục học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức.

          1.3.1. Quan niệm về học sinh có khó khăn:

                   Học sinh có khó khăn là những học sinh đang học tập và rèn luyện trong nhà trường phổ thông. Những em này đang gặp phải khó khăn về mặt học tập và rèn luyện đạo đức cần được quan tâm, giúp đỡ về nhiều mặt của nhà trường, gia đình và xã hội cùng với sự nỗ lực của chính bản thân các em để hình thành và phát triển nhân cách theo mục tiêu giáo dục.

          Để làm tốt công tác quản lý giáo dục học sinh có khó khăn trong trường THPT, trước hết chúng ta phải tìm hiểu những học sinh này có thể phân ra thành những loại khó khăn gì? từ đó tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất ra những biện pháp quản lý và giáo dục thích hợp nhằm giúp các em khắc phục những khó khăn đó.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan