Tiểu luận QLNN GD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng Trường THCS XXX – huyện XXX – tỉnh XXX”.


Tiểu luận QLNN GD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của Hiệu trưởng Trường THCS XXX – huyện XXX – tỉnh XXX”.

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

          Dạy học là hoạt động quan trọng có tính chất quyết định sự phát triển của nhà trường nói chung, của trường THCS nói riêng.

Hiện nay các trường THCS đã và đang trú trọng tới vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện của học sinh, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, tăng cường nề nếp kỷ cương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước – đổi mới về yêu cầu con người trong giai đoạn hiện nay đó là việc hưởng ứng cuộc vận động Hai khôngkiên quyết ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử và tình trạng chạy theo thành tích.

Vì vậy, để đáp ứng được mục đích chung của giáo dục, để dạy học có chất lượng tốt không thể không đổi mới công tác quản lý trường học.

Quản lý chỉ đạo dạy học ở trường THCS chính là việc quản lý việc dạy của thầy, việc học của trò. Nếu người quản lý xác định được vai trò trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình đối với sự nghiệp giáo dục, từ đó, luôn tìm tòi sáng tạo, lựa chọn các phương pháp phù hợp để quản lý quá trình dạy học thì sẽ đạt kết quả cao.

Quản lý như thế nào để thực hiện được các yêu cầu đặt ra, đó là một vấn đề đã làm cho nhiều nhà giáo dục, nhiều nhà quản lý trường học quan tâm nghiên cứu nhưng chưa đưa ra một giải pháp quản lý nào có tính khuôn mẫu, chuẩn mực cho các cấp học, ngành học để cho các đơn vị trường THCS thực hiện. Các nhà quản lý chỉ dựa vào mục tiêu của từng cấp học để hoạch định kế hoạch.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan