Tiểu luận QLGD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLNN GD:Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.


TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 35 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Tiểu luận QLGD, TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD,  Tiểu luận QLNN GD:Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

Xuất phát từ những đòi hỏi cấp bách của công cuộc đổi mới đất nước,đổi mới sự nghiệp giáo dục, trải qua kinh nghiệm dạy học trong 24 năm qua và những kiến thức được trang bị ở  học viện quản lý và giáo dục, nhận thức rõ ý nghĩa,tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường đã thôi thúc  tôi lựa chọn đề tài: “Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

2. Mục đích nghiên cứu:

    Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp chỉ đạo thích hợp và khả thi về công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THPT XXX thông qua HĐGD NGLL nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục của cấp THPT và nghành GD-ĐT hiện nay.  


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan