Tiểu luận kinh tế chính trị: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ – công ty con ở Việt nam


TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN  VÀ CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM

 

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ 19 các Tập đoàn kinh tế  đã nối tiếp nhau ra đời ở các nước tư bản. Đó là một tổ chức tiên tiến đại diện cho trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuấtvà nền kinh tế xã hội, là các doanh nghiệp có quan hệ với nhau về công nghệ và lợi ích kinh tế. Ngày nay nhiều Tập đoàn kinh tế  đóng vai trò chi phối và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.

Loại file: word - Số trang: 59 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Trong những năm qua , ở nước ta , quan hệ sản xuất đã có bước đổi mới phù hợp với tính chất , trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện cải cách toàn diện các doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện lại việc sắp xếp các doanh nghiệp như: cổ phần hoá, bán khoán, cho thuê các doanh nghiệp Nhà nước. Trong công cuộc cải cách đó, Đảng và Nhà nước ta cũng chủ trương thành lập các TCTy với mục tiêu là hình thành nên những Tập đoàn kinh tế  mạnh, kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực kinh tế  quan trọng của đất nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan