Tiểu luận kinh tế chính trị: Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt Nam


CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM

Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này là một đề tài mang tính cấp thiết trong  thời gian gần đây.

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Góp phần vào những nghiên cứu, phân tích , trong bài tiểu luận này em cũng xin được trình bày những suy nghĩ của mình về một vấn đề đa dạng, phức tạp và cũng vô cùng quan trọng này thông qua đề tài :“Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt nam ” .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan