Giáo trình

Kho giáo trình, tài liệu tham khảo học tập, giảng dạy

Giáo án huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH

Giáo án huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH

 Bài:- Tính năng, tác dụng cấu tạo các bộ phận chính của súng và đạn,

             -Tháo, lắp súng thông thường, giữ gìn, lau chùi, bảo quản súng đạn,

             – Ngắm trúng, ngắm chụm, Các tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn,

               thôi bắn. (Súng trường CKC, Súng tiểu liên AK).

Áp dụng: Tham khảo soạn giáo án huấn luyện dân quân tự vệ, tham khảo huấn luyện dân quân tự vệ,

Giáo án, giáo án dqtv, dqtv, dân quân,

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương 5(Tóm tắt giáo trình làm bài điều kiện)

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề cương 5(Tóm tắt giáo trình làm bài điều kiện)

Xem đề cương 1- Đề cương tổng hợp

Xem đề cương 2 – 20 câu cơ bản

Xem đề cương 3 - Theo từng bài

Xem đề cương 4 – Bản cơ bản nhất, hay thi

Gồm các câu hỏi, có đáp án chi tiết dành cho thi hết học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc làm bài thu hoạch hết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng: Học viên các lớp Sơ – Trung – Cao cấp lí luận chính trị. Học viên cao học. Sinh viên đại học. Thí sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu hoạc tập viết báo cáo thu hoạch tư tưởng HCM, ôn thi môn tư tưởng HCM, viết Tiểu luận môn Tư ưởng HCM