Tên sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 6-Phần I


Tên sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 6-Phần I 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 6-Phần I Số trang Tải về
1 SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

20

Chi tiết
2 SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

20

Chi tiết

3 SKKN Công nghệ lớp 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

10

Chi tiết

4 SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng  kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học  môn Công nghệ 6 ở  THCS

26

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan