Tag Archives: trắc nghiệm hóa 12

SKKN Hóa học 12: Hướng dẫn học sinh vận dụng một số quy tắc và định luật cơ bản để giải nhanh bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan

Đứng trước xu thế đổi mới giáo dục của đất nước, trong đó có đổi mới hình thức đánh giá học sinh. Từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm khách quan, song hình thức thi trắc nghiệm khách quan có những yêu cầu khác biệt so với hình thức thi tự luận đó là: