Tag Archives: Toán 9

Điểm thi , Đề thi và đáp án thi vào 10 Môn Toán Tỉnh Khánh Hòa (2015-2016)

Để đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 năm 2015 của Tỉnh Khánh Hoà, bạn soạn tin nhắn:                 

 HBD dấucách 41 dấucách Số báo danh gửi 8785

Ví dụ: Bạn xem điểm thi vào lớp 10 năm 2015 của thí sinh có số báo danh 123456 tại Tỉnh Khánh Hoà,

Bạn chỉ cần soạn tin: HBD 41 123456 gửi 8785.

Điểm thi , Đề thi và đáp án thi vào 10 Môn Toán Tỉnh Đà Nẵng (2015-2016)

Để đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 tại Thành phố Đà Nẵng, bạn chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp như sau:

HBD  dấucách 04  dấucách  Số báo danh  gửi    8785

Ví dụ: Bạn xem điểm thi vào lớp 10 thí sinh có số báo danh 123456 thi tại Thành phố Đà NẵngBạn chỉ cần soạn  tinHBD 04 123456  gửi 8785.