Tag Archives: thực trạng

SKKN Lịch sử 6: trò chơi học tập lich sử

I. Lịch sử nghiên cứu đề tài:

Người giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi mà không có kĩ năng sư phạm thì cũng không thể nâng cao hiệu quả giảng dạy. Vì thế, người giáo viên cần phải có phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng loại bài và từng lứa tuổi học sinh. Đối với học sinh khối 6, đặc điểm tâm sinh lí của các em rất hiếu động, rất muốn thể hiện mình và đặc biệt là muốn được thầy cõ, và bạn bè ngợi khen mình. Vì vậy việc tổ chức trò chơi học tập trong giảng dạy lịch sử 6 là rất phù hợp. Việc tổ chức trò chơi học tập sẽ lôi cuốn được sự tham gia nhiệt tình của các em từ đó chất lương học tập của các em sẽ được nâng lên.