Tag Archives: SKKN Toán THPT

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ¬ PHẠM ỨNG DỤNG NGỮ VĂN 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP VỚI TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” VÀ “AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG” THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ­ PHẠM ỨNG DỤNG NGỮ VĂN 12:     NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP VỚI TÁC PHẨM “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” VÀ “AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG” THÔNG QUA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Môn Toán: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC “GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT” THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Môn Toán: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC “GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT” THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG