Tag Archives: SKKN Tiểu học

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 – in được luôn

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5 – in được luôn

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 5đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5.

Các SKKN Toán 5đề tài NCKHSPUD Toán 5 đều ở dạng word, chính sửa được.

Không cẩn đăng ký đăng nhập vẫn tải được SKKN Toán 5 về máy.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 5, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 5, Tham khảo để dạy Toán 5 hiệu quả

SKKN TV1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN HỌC VẦN

Một số biện pháp dạy học tích cực trong môn Học vần” nhằm giúp các em nhận biết chính xác, ghi nhớ âm, vần để làm nền tảng vững chắc cho việc học tập các môn học khác, đồng thời thực hiện tốt chuyên đề : “Đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo hướng thực sự quan tâm diện học sinh trung bình và yếu”