Tag Archives: THPT

SKKN LÍ 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ

Nghiên cứu phương pháp giảng dạy bài Vật lí với quan điểm tiếp cận mới :”Phương pháp trắc nghiệm khách quan” - Một trong những phương pháp để tạo ra không khí hứng thú và lôi cuốn nhiều học sinh tham gia giải các bài tập Vật lí, đồng thời giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi.