Tag Archives: THCS

Kho sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 THCS in luôn

Kho  sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 THCS in luôn

Định dạng word, sửa được

Đã qua kiểm duyệt nội dung và hình thức

Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 9, Viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 9, Viết tiểu luận PPDH Ngữ văn 9 …..

DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN ( PHẦN 5)

DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN ( PHẦN 5)

Dưới đây là tuyển tập bài dự thi tích hợp liên môn. Các bài dự thi tích hợp liên môn đều ở dạng word

Áp dụng: Tham khảo soạn giáo án tích hợp liên môn, tham khảo viết bài dự thi tích hợp liên môn, tham khảo dạy học viết SKKN về tích hợp liên môn

DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN ( PHẦN 6)

DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN ( PHẦN 6)

Dưới đây là Tuyển tập các bài dự thi tích hợp liên môn. Tất cả các bài dự thi tích hợp liên môn đều ở dạng word có thể sửa được.

Áp dụng: Tham khảo giảng dạy tích hợp liên môn. Tham khảo viết bài dự thi tích hợp liên môn

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN- ĐỊA LÝ 9 Bài 10; Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu, diện tích gieo trồng phân theo các loại cây,sự tăng trưởng đàn gia súc,gia cầm.

BÀI DỰ THI  TÍCH HỢP LIÊN MÔN- ĐỊA LÝ 9 Bài 10; Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu, diện tích gieo trồng phân theo các loại cây,sự tăng trưởng đàn gia súc,gia cầm. (Gồm 5 trang) 

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử”

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – TIẾNG ANH 9 “Giải quyết tình huống môn Tiếng anh có liên quan đến môn Giáo dục công dân và lịch sử” (Gồm 5 trang) 

(Tài liệu tham khảo về cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học)