Tag Archives: SKKN GDCD

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Tạo sự hứng thú trong phương pháp tổ chức trò chơi vào dạy học môn giáo dục công dân ở trường thcs

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang có sự chuyển mình thì nguồn lực con người càng trở nên quan trọng. Hơn bao giờ hết giáo dục đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tham gia quyết định vào việc cung cấp những con người có đủ phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

SKKN-NCKHSPUD GDCD THCS: Nâng cao chất lượng dạy học phần pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội khiến cho đất nước ta có nhiều biến đổi lớn. Bên cạnh sự phát triển đó vẫn còn tồn tại một số hành vi, chuẩn mực đạo đức, pháp luật bị giới trẻ thiếu hiểu biết vi phạm. Làm sao để có thể trang bị cho học sinh một cách tốt nhất những kiến thức pháp luật giúp học sinh sống và làm việc theo hiến pháp và phápluật đó là điều cần sự quan tâm của tất cả mọi người.

SKKN GDCD THPT: Giáo viên chủ nhiệm thực hiện Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”.

Như chúng ta đã biết môi trường tự nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Môi trường tự nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, là không gian sống của con người và sinh vật. Trong quá trình tồn tại và phát triển con người cần có các nhu cầu tối thiểu về không khí, độ ẩm, nước, nhà ở…

SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân

Giáo dục công dân là môn học có nhiều nội dung phong phú, một môn khoa học có tính giáo dục cao nên nó có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với người học. Đây là môn học gồm nhiều lĩnh vực kiến thức: Triết học, đạo đức học, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, pháp luật,….kiến thức môn học vừa trừu tượng, vừa khái quát, khó học, lại vừa khô cứng,…tâm lý học sinh ít yêu thích môn học này.

SKKN GDCD THPT: Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD ở trường THPT

Đảng ta xem việc chọn nhân tài, bồi dưỡng nhân tài là một phần quan träng trong quốc sách phát triển con người, điều đó được thể hiện qua việc chỉ đạo dạy và học trong các nhà trường. Nghị quyết TW2 khoá VIII đã chỉ rõ: “Việc bồi dưỡng học sinh giỏi là nguồn nhân tài cho đất nước được các nhà trường THPT  đặc biệt quan tâm và mọi giáo viên phổ thông đều có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi”.

SKKN GDCD THPT: “Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật”.

Nâng cao hứng thú học môn Giáo dục công dân nói chung và Giáo dục công dân 12 nói riêng là một vấn đề được đông đảo các cấp lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý và những người làm công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân quan tâm, trăn trở. Nhưng đến nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề Nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục công dân lớp 12 thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật. Tuy nhiên, theo sự tìm hiểu và tham khảo, tác giả phát hiện có một số công trình liên quan đến vấn đề này:

SKKN GDCD THPT: Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp”.

Xã hội hiện đại dễ nảy sinh những thách thức, nguy cơ rủi ro, muốn thành công và hạnh phúc con người cần trang bị kĩ năng sống. Nhưng những năm qua, trong công tác giảng dạy và giáo dục, chúng ta chủ yếu chú trọng về việc giảng dạy kiến thức mà chưa quan tâm nhiều đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

SKKN GDCD THPT: “Sử dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu quả dạy, học môn giáo dục công dân”

Giáo dục công dân là môn học có nhiều nội dung phong phú, một môn khoa học có tính giáo dục cao nên nó có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với người học. Đây là môn học gồm nhiều lĩnh vực kiến thức: Triết học, đạo đức học, kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, pháp luật,….kiến thức môn học vừa trừu tượng, vừa khái quát, khó học, lại vừa khô cứng,…tâm lý học sinh ít yêu thích môn học này.

SKKN GDCD THPT: Tích hợp giáo dục kỹ năng sống “ cho học sinh trong bài 13- Công dân với cộng đồng- sách GDCD lớp 10

Vấn đề kỹ năng sống được xuất hiện trong các nhà trường  phổ thông từ những năm 1995- 1996 thông qua dự án” Giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/ AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường” do quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc phối hợp  với Bộ giáo dục và đào tạo cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện. Giáo dục phổ thông trong những năm gần đây đang thực hiện tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua một số môn học như ngữ văn, địa lý, sinh học, giáo dục công dân và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

SKKN GDCD lớp 9: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước

Dân tộc Việt Nam ta cùng với các dân tộc trên thế giới, đang đứng trước một thế kỷ mới, thế giới của văn minh, hiện đại, khoa học, hiện đại đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng, văn minh, thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương II khoá VIII của Đảng: xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương hơn nữa là đất nước.

SKKN GDCD lớp 9: Phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs

Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thích ứng với cơ chế thị trường, chuẩn bị cho cuộc sống và có việc làm ngày càng tốt hơn, học sinh phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích, động cơ, thái độ học tập.

SKKN GDCD lớp 9: Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc chủ đề đạo đức môn giáo dục công dân lớp 9

Như chúng ta đã biết ngành giáo dục đã trải qua rất nhiều cuộc cải cách giáo dục và đã phấn đấu  thực hiện mục  tiêu đào  tạo  thế hệ trẻ,đáp ứng phù hợp với yêu cầu của các giai đoạn cách mạng mới. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn  còn  trăn  trở  cùng sự  chỉ  đạo  của Đảng  và  Nhà nước  về phương pháp giáo dục đào tạo nêu trên, tuy có được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn học tập cũng như đời sống hằng ngày nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.