Tag Archives: SKKN địa lí 8

SKKN Địa lí 8: Kĩ thuật sử dụng sơ đồ để dạy các tiết ôn tập trong môn địa lý

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

I- Lí do chọn đề tài:

1. Lý do:

Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu: ” Phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh.”

SKKN Địa lí 8:đổi mới việc hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ bản đồ địa lí giáo khoa theo hướng tích cực hoá hoạt động học tâp của học sinh ở trường thcs

Việt Nam hiện nay đang nước vào thời kì mở cửa, giao lưu và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thoát nhanh khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

SKKN Địa lí 8:Tổng hợp các Phương pháp dạy tốt môn địa lí lớp 8”

Trong bối cảnh hiện nay toàn ngành giáo dục đang nổ lực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. NQ TW 2 khoá 8 tiếp tục khẳng định “Phải đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học…”.

SKKN Địa lí 8: Biện pháp nâng cao hiêu quả công tác “giáo dục tư tưởng , chính trị trong giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam cho học sinh lớp 8”

Cho đến nay không giáo viên dạy địa lí nào là không thấy sự cần thiết và khả năng giáo dục tư tưởng , chính trị cho học sinh qua môn học địa lí nhất là địa lí lớp 8, nhất là phần địa lí tự nhiên Việt Nam  . Nhiều giáo viên đã cố gắng soạn bài để làm cho bài học của mình có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao và trên thực tế đối với bản thân là giáo viên môn địa lí trực tiếp giảng dạy tôi đã thấy được một số kết quả mà rõ nét nhất là làm cho học sinh thấy được đất nước ta giàu và đẹp .

SKKN Địa lí 8:Bước đầu tìm hiểu việc vận dụng phương pháp so sánh vào việc giảng dạy địa lý lớp 8 – thcs nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học địa lí của học sinh

Trong quá trình giảng dạy và giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ chung của toàn ngành. Đối với chương trình  Địa lý  trung học cơ sở nói chung và chương trình Địa lý lớp 8  nói riêng,  để sử dụng được các phương pháp dạy học có hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng đối với từng giáo viên, không phải giáo viên nào cũng  làm được.