Tag Archives: SKKN công nghệ 8

SKKN Công nghệ 8: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ lớp 8

I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Những yêu cầu đối với việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Để việc đánh giá kết quả học tập của học sinh có hiệu quả thì yêu cầu về đánh giá phải đảm bảo phản ánh được mục tiêu dạy học, tính toàn diện và hệ thống, tính khách quan và chính xác. Căn cứ vào mục tiêu của bài, chương, phần để đề ra các câu hỏi, bài tập và tình huống kiểm tra phù hợp với 3 mức độ:

SKKN Công nghệ 8: một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, các nghành công nghiệp như: Cơ khí , điện … ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi. Mọi sản phẩm của các nghành công nghiệp từ dụng cụ, máy móc đến các thiết bị đều phải căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật để tiến hành chế tạo, lắp ráp, vận hành, sữa chữa….

SKKN Công nghệ 8: kinh nghiệm biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ 8

Kiểm tra, đánh giá là một quá trình được tiến hành một cách có hệ thống, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học. Nhưng để thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá trước hết cần hiểu một khái niệm cơ bản trong kiểm tra, đánh giá: