Tag Archives: Power pont

Game show thiết kế bằng Power point: Louie nghĩ gì?

Game show thiết kế bằng Power point: Louie nghĩ gì?

Là trò chơi trong đó có đưa ra các tình huống, đội chơi đoán xem đối thủ đang nghĩ gì.

Dành cho dạy học bằng game show giúp tiết dạy thêm sinh động, hấp dẫn

Game show dạy học bằng power point: Đường đua tri thức

Game show dạy học bằng power point: Đường đua tri thức

Hướng dẫn:

Chia lớp thành nhóm, mỗi nhóm ứng với 1 chiếc xe đua có màu sắc khác nhau.

Mỗi nhóm sẽ trả lời một số câu hỏi.

Đội nào trả lời một cách chính xác, nhấn nút xe của đội đó xe sẽ  di chuyển.

Năm câu trả lời đúng sẽ về đích và giành chiến thắng cuộc đua.