Tag Archives: NCKHSPUD Toán THCS

In luôn Sáng kiến kinh nghiệm Toán 8: Phân loại các dạng toán và phương pháp giảng dạy toán để giúp nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh

In luôn Sáng kiến kinh nghiệm Toán 8: Phân loại các dạng toán  và phương pháp giảng dạy toán để giúp nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh

Áp dụng: Viết SKKN Toán 8, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, Tham khảo dạy tốt toán 8,

 

SKKN Toán 8, NCKHSPUD Toán 8, SKKN Toán THCS, NCKHSPUD Toán THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 8: Phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 8: Phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử 

Áp dụng: Viết SKKN Toán 8, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, Tham khảo dạy tốt toán 8,

 

SKKN Toán 8, NCKHSPUD Toán 8, SKKN Toán THCS, NCKHSPUD Toán THCS

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Toán 8: Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giải dạng toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình Hình học THCS

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Toán 8: Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giải dạng toán chứng minh đẳng thức hình học trong chương trình Hình học THCS

Áp dụng: Viết SKKN Toán 8, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, Tham khảo dạy tốt toán 8,

 

SKKN Toán 8, NCKHSPUD Toán 8, SKKN Toán THCS, NCKHSPUD Toán THCS

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN LỚP 8 IN ĐƯỢC LUÔN: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CHO HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN LỚP 8 IN ĐƯỢC LUÔN: KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CHO HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

 

Áp dụng: Viết SKKN Toán 8, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 8, Tham khảo dạy tốt toán 8,

 

SKKN Toán 8, NCKHSPUD Toán 8, SKKN Toán THCS, NCKHSPUD Toán THCS

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Định hướng cho học sinh phân tích giải toán

Nhiều học sinh hổng kiến thức lớp dưới do quá trình học.Một số học sinh chưa xác định đúng động cơ thái độ học tập cho bản thân.

           Phần đông các em yếu về phương pháp học tập bộ môn. Nội dung kiến thức có phần quá tải với học sinh đại trà và yếu.Ngoài ra phụ huynh không nhận thức kịp với chương trình thay SGK mới. Kĩ năng tính toán, vận dụng, lập luận của học sinh đại trà còn yếu.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 :Một số dạng toán thường gặp về ƯCLN và BCNN

Trong chương trình toán lớp 6 học sinh đã được học các khái niệm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất(BCNN). Khi luyện tập về các khái niệm này học sinh sẽ gặp nhiều bài tập liên quan trong đó có dạng toán tìm hai số nguyên dương khi biết một số điều kiện liên quan đến ƯCLN và BCNN.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Một số phương pháp giúp học sinh hứng thú học môn Toán 6

Ở trường phổ thông, dạy học toán giúp cho học sinh hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo, lập luận bằng ngôn ngữ toán học, do đó để giúp học sinh đam mê học Toán là một việc làm rất khó và phải có phương pháp thích hợp ứng với trình độ học sinh từ đó phát huy tính tích cực học Toán của học sinh .

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Rèn luyện kỹ năng trình bày lời giải bài toán cho học sinh lớp 6

Trình bày lời giải một bài toán là hình thức vận dụng những kiến thức đã biết vào các bài toán cụ thể, là hình thức tốt nhất để rèn luyện các kỹ năng như tính toán, biến đổi suy luận và là hình thức tốt nhất để kiểm tra về năng lực, mức  độ tiếp thu và vận dụng kiến thức. Sau khi đọc đề bài, phân tích tìm hiểu lời giải thì học sinh phải trình bày lời giải. Song đôi khi học sinh  còn mắc sai lầm trong quá trình trình bày lời giải.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Phương pháp tìm chữ số tận cùng của một số tự nhiên dưới dạng lũy thừa và một số dạng toán về lũy thừa trong chương trình toán 6

Là người giáo viên, chúng ta cần phải nghiên cứu, tham khảo thật nhiều các loại sách, báo, đề tài nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giải một số dạng toán.v.v…có liên quan đến lĩnh vực toán học để kịp thời nắm bắt và vận dụng vào trong thực tế giảng dạy.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Một số biện pháp khắc phục những sai sót khi giải toán liên quan đến bội và ước lớp 6

Toán học là một trong những môn cơ bản giúp học sinh phát triển khả năng tư duy, trí phán đoán, có cái nhìn khái quát, chính xác, khoa học. Hình thành kỹ năng nói chung, kỹ năng học tập toán nói riêng, là một quá trình phức tạp, khó khăn phải phối hợp, đan xen, lồng ghép các biện pháp sư phạm một cách hài hòa. Để có kỹ năng phải qua quá trình luyện tập

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Giúp học sinh lớp 6 giải quyết tốt một số dạng toán tìm x

Qua nhiều năm giảng dạy môn toán tôi nhận thấy các dạng toán tìm x gặp nhiều trong chương trình toán trung học cơ sở từ lớp  6 đến kớp 9 ( ở lớp  8 lớp  9 gọi là giải phương trình ). Nếu các em được trang bị tốt phương pháp giải các dạng toán tìm x ngay ở lớp 6 thì lên các lớp trên các em sẽ giải bài tập có liên quan đến dạng toán tìm x rất dễ dàng , giáo viên cũng thấy nhẹ nhàng khi hướng dẫn các em những loại toán này .

Đề tài NCKHSPUD môn Toán 6 : Phương pháp dạy tiết luyện tập theo sách giáo khoa mới ở môn Toán 6

Toán học và khoa học tự nhiên là những nghành khoa học giữ vai trò  rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người.Trong công cuộc công nghiệp hoá – Hiện đại hoá , Đảng và nhà nước ta coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu ”, trong đó toán học ,khoa học tự nhiên – công nghệ có vai trò cực kỳ quan trọng . Vì vậy ở trường THCS ở mỗi khối lớp số tiết dành cho bộ môn toán nhiều hơn so với các môn học khác . Để phù hợp với xu thế hiện nay trên thế giới , bộ GD – ĐT đã ban hành quyết định thay đổi SGK lớp 1 và lớp 6 vào năm 2002