Tag Archives: NCKHSPUD Hóa học 12

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Hình thành khái niệm và khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua một số bài tập hóa học

Trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là phát triển tư duy cho học sinh ở mọi bộ môn, trong đó có bộ môn hóa học. Hóa học là môn khoa học thực nghiệm và lý thuyết, vì thế bên cạnh việc nắm vững lý thuyết, học sinh còn phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo mọi vấn đề thông qua hoạt động thực nghiệm, thực hành giải bài tập.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Phương pháp chung để giải bài toán hóa học hữu cơ

Việc dạy học ở trường phổ thông là làm cho học sinh nắm vững tri thức phổ thông cơ bản, hiện đải phù hơp với thực tế Việt Nam.Nắm vững tri thức là hiểu sâu nhớ lâu vận dụng tốt những tri thức đã học ” Nhu cầu vận dụng trithức vô cùng quan trọng vi nhui cầu vân dụng tri thức vưa là kết quả của viêc nắm vưng tri thức vừa lamột yếu tố không thể thiếu dược của viêc nắm vững tri thức”Nắm vung tri thức phải đồng thời biến tri thức thành kỹ năng, kỹ sảo, thói quen.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12:Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinhthông qua bài tập hoá học

Sáng tạo là hoạt động của con người nhằm biến đổi thế giới tự nhiên, xã hội phù hợp với mục đích mà nhu cầu của con người trên cơ sở các qui luật khách quan của thực tiễn. Sáng tạo là hoạt động đặc trưng bởi tính không lặp lại, tính độc đáo và tính duy nhất (Theo Đại Bách khoa Toàn thư Xô viết, xuất bản lần thứ ba, Matxcơva 1976).

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12:Xây dựng đề kiểm tra kết hợp sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận môn hóa học lớp12 ( chương vii- crom, sắt, đồng )

Trước yêu cầu đổi mới đó, những năm gần đây Bộ Giáo dục đã chủ trương và tiến hành sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) vào thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học. Phương pháp kiểm tra bằng câu hỏi TNKQ được đã có từ lâu và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Với phương pháp này, lượng kiến thức kiểm tra được nhiều hơn, nhận thức của học sinh được kiểm tra ở nhiều mức độ khác nhau, hạn chế được tiêu cực trong kiểm tra đánh giá.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12:Tìm hiểu về phản ứng ankyl hóa trong tổng hợp hữu cơ

Có thể nói tổng hợp hữu cơ là lĩnh vực quan trọng nhất của ngành Hóa Học Hữu Cơ. Ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng được một cuộc sống bình thường mà thiếu đi các sản phẩm của ngành công nghiệp tổng hợp hữu cơ, từ quần áo, vật dụng sinh hoạt cho đến vật liệu xây dựng, thuốc men, mỹ phẩm đều có liên quan mật thiết đến các sản phẩm tổng hợp hữu cơ.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Áp dụng công nghệ thông tin nhằm mô phỏng phản ứng hữu cơ của polime trong chương đại cương về polime môn hoá học 12 – ban KHTN

Như chúng ta đã biết trong những thập niên gần đây xã hội đã có những thay đổi rất lớn. Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH theo chủ đề năm học mà BGD ban hành. Trường THPT ABC cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn Hóa học. Vì các nội dung dạy học môn Hóa học THPT có rất nhiều vấn đề trừu tượng đôi khi những thí nghiệm thực hành khó có thể mô phỏng hết những ý đồ của giáo viên trong bài dạy.

Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 12: Nâng cao kết quả học tập môn hóa học của học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng các thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực

Trong định hướng xây dựng chương trình hóa học THCS và THPT thì các TNHH, phương tiện dạy học được sử dụng chủ yếu như là nguồn kiến thức để HS tìm tòi phát hiện và thu nhận kiến thức. Như vậy TNHH được chú trọng sử dụng nhiều hơn trong dạy học hóa học theo hướng dạy học tích cực.