Tag Archives: giáo án dqtv

GIÁO ÁN huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi

GIÁO  ÁN huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo.  Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi

Giáo án huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH

Giáo án huấn luyện DQTV: HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH

 Bài:- Tính năng, tác dụng cấu tạo các bộ phận chính của súng và đạn,

             -Tháo, lắp súng thông thường, giữ gìn, lau chùi, bảo quản súng đạn,

             – Ngắm trúng, ngắm chụm, Các tư thế động tác chuẩn bị bắn, bắn,

               thôi bắn. (Súng trường CKC, Súng tiểu liên AK).

Áp dụng: Tham khảo soạn giáo án huấn luyện dân quân tự vệ, tham khảo huấn luyện dân quân tự vệ,

Giáo án, giáo án dqtv, dqtv, dân quân,