Tag Archives: địa lí 11

SKKN Địa lí 11: Giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 11

Để bảo vệ môi trường, cái nôi sinh thành của mỡnh, con người đó thực hiện nhiều biện phỏp khỏc nhau, trong đó có biện pháp giáo dục môi trường (GDMT ). GDMT đựơc xem là một biện phỏp cú hiệu quả cao, bởi vỡ nú giỳp con người có được biện pháp đúng đắn trong việc khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên và có ý thức trong việc thực hiện cỏc nhiệm vụ bảo vệ mụi trường.

SKKN Địa lí 11: Một số phần mềm công cụ hỗ trợ dạy học môn địa lý ở trường thpt

ột thời gian rất dài, song hành với các phương pháp dạy học truyền thống, các dụng cụ sử dụng trong dạy học được gọi là “đồ dùng dạy học” hay “dụng cụ trực quan“, “phương tiện trực quan“. Chức năng chủ yếu của chúng là để giáo viên sử dụng như một phương tiện minh họa cho việc trình bày kiến thức bằng lời giảng của mình. Từ các hình ảnh được trực quan hoá hình thành biểu tượng rõ nét, để tiến tới xây dựng khái niệm là một con đường phổ biến trong dạy học. Với ý nghĩa như vậy, rõ ràng không thể phủ nhận vai trò minh họa hay cụ thể hoá của các dụng cụ trực quan. Nó trở thành phương tiện của giáo viên trong giờ học nên có tên là “phương tiện dạy học“.

SKKN Địa lí 11: Biện pháp đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động đmpp dạy học môn địa lý ở trường thpt

ĐMPP dạy học lại là một vấn đề lớn gồm nhiều khâu, nhiều phương diện, trong đó  đổi mới kiểm tra đánh giá là khâu rất quan trọng. ĐMPP dạy học được chú trọng để đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục nên việc kiểm tra đánh giá cũng phải chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thông minh, sáng tạo cho học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt các đơn vị kiến thức, kĩ năng đã học vào những tình huống thực tế, làm bộc lộ những vấn đề nóng hổi của đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng.

SKKN Địa lí 11: Kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng học và khai thác kiến thức địa lí trên bản đồ ở trường thpt

Địa lý là ngành khoa học có phạm trù rộng lớn và mang tính ứng dụng. Học tập và giảng dạy và nghiên cứu Địa lí đòi hỏi có những kĩ năng nhất định. Trong số các kĩ năng Địa lí, có những kĩ năng cơ bản được vận dụng phổ biến trong học tập và nghiên cứu Địa lí. Những kĩ năng này được trang bị và rèn luyện ngay trong quá trình học tập Địa lí ở nhà Trường phổ thông nhằm giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức, hiểu biết sâu sắc, nâng cao trình độ tư duy, khả năng thực hành Địa lí và phục vụ cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi đối với những lớp cuối cấp.

Tuy nhiên việc rèn luyện kĩ năng Địa lí trong quá trình giảng dạy trong nhà trường không phải là sự tóm tắt nội dung tri thức của khoa học Địa lí. Ngoài những tri thức Địa lí mà môn học này còn bao gồm nhiều trí thức khác giúp việc học tập, nâng cao hiểu biết thêm về những kiến thức tự nhiên, KT – XH và những kĩ năng về bản đồ mà không một môn học nào đề cập tới.

SKKN Địa lí 11: Biện pháp“giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn địa lý trường thpt ”

Địa lý là một môn khoa học vừa mang tính tự nhiên vừa mang tính xã hội, mở ra trong các em một thế giới khoa học; hơn nữa toàn bộ chương trình Địa lý THPT  nghiên cứu vào các vấn đề về tự nhiên, KTXH… rất phong phú và đa dạng gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta, nên phương pháp dạy học môn Địa lý được xây dựng theo quan điểm chủ đề và đề cao các phương pháp dạy học tích cực của học sinh.

SKKN Địa lí 11: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy-học địa lí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hình ảnh trong dạy học

-Việc đổi mới phương pháp trong dạy-học địa lí 10, 11 là cấp thiết nhưng việc áp dụng để đạt hiệu qủa cao là cần thiết hơn, chính vì vậy đối với giáo viên cho dù có sử dụng phòng đèn chiếu hay trực tiếp dạy tại lớp thì cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng và sử dụng được phương pháp sơ đồ.