Tag Archives: Đề thi

DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 11- PHẦN 1

DANH MỤC ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 – TOÁN 11- PHẦN 1 ( Đề thi có kèm theo đáp án) Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích bộ môn Toán 11 THPT

  Dưới đây là tuyển tập đề ôn thi học kỳ II lớp 11. Định dạng các đề thi dạng word có thể chỉnh sửa được

Áp dụng: Tham khảo ra đề thi HKII môn toán lớp 11, Tham khảo ôn thi Toán 11 HKII. Tham khảo ôn thi HSG lớp 11. Tự ôn thi Toán lớp 11

TÀI LIỆU MÔN NGỮ VĂN LỚP 6: Tuyển chọn các đề thi học sinh Giỏi

TÀI LIỆU MÔN NGỮ VĂN 6:  Tuyển chọn các đề thi học sinh Giỏi (Có kèm đáp án)

                                                  Gồm 39 trang

Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy môn Ngữ VănTHCS, phụ huynh và học sinh yêu thích môn Ngữ Văn tham khảo                                                

Điểm thi , Đề thi và đáp án thi vào 10 Môn Toán Tỉnh Khánh Hòa (2015-2016)

Để đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 năm 2015 của Tỉnh Khánh Hoà, bạn soạn tin nhắn:                 

 HBD dấucách 41 dấucách Số báo danh gửi 8785

Ví dụ: Bạn xem điểm thi vào lớp 10 năm 2015 của thí sinh có số báo danh 123456 tại Tỉnh Khánh Hoà,

Bạn chỉ cần soạn tin: HBD 41 123456 gửi 8785.

Điểm thi , Đề thi và đáp án thi vào 10 Môn Toán Tỉnh Đà Nẵng (2015-2016)

Để đăng ký nhận điểm thi vào lớp 10 tại Thành phố Đà Nẵng, bạn chỉ cần soạn tin nhắn với cú pháp như sau:

HBD  dấucách 04  dấucách  Số báo danh  gửi    8785

Ví dụ: Bạn xem điểm thi vào lớp 10 thí sinh có số báo danh 123456 thi tại Thành phố Đà NẵngBạn chỉ cần soạn  tinHBD 04 123456  gửi 8785.

ĐỀ ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT – ĐỀ SỐ 10

ĐỀ ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT - ĐỀ SỐ 10 ( Đề ôn thi rèn phần tự luận ( 7,5 điểm) có gợi ý chi tiết ) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn tự luyện thi vào lớp 10 THPT

ĐỀ ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT – ĐỀ SỐ 9

ĐỀ ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT - ĐỀ SỐ 9 ( Đề ôn thi rèn phần tự luận ( 7,5 điểm) có gợi ý chi tiết ) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn tự luyện thi vào lớp 10 THPT

ĐỀ ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT – ĐỀ SỐ 8

ĐỀ ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT - ĐỀ SỐ 8 ( Đề ôn thi rèn phần tự luận ( 7,5 điểm) có gợi ý chi tiết ) Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo  và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn tự luyện thi vào lớp 10 THPT