Tag Archives: công tác chủ nhiệm

NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1 : Một số phương pháp, biện pháp về công tác chủ nhiệm lớp 1.

Giáo dục tiểu học là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân mang trong mình những phẩm chất đạo đức tốt, thành cốt lõi của một nhân cách Việt Nam trong giai đoạn mới. Những phẩm chất đó là: Trí tuệ phát triển, ý thức cao đẹp, tình cảm đẹp…