SKKN Vật lí THCS, NCKHSPUD Vật lí THCS: NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong tiết dạy bài mới môn vật lí 9


Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, quán triệt mục tiêu đào tạo con người mới toàn diện, vai trò của giáo viên trong nhà trường phải không ngừng được nâng cao.

Người giáo viên cần tích cực hoá hoạt động học tập, hoạt động tư duy, độc lập sáng tạo của học sinh, khơi dậy và phát triển khả năng tự học, nhằm nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện và hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức một cách khoa học, sáng tạo vào thực tiễn.

Loại file: word - Số trang: 32 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://tailieu.bantintuvan.com/huong-dan-tai-lieu/Các em học sinh ngoài việc học tập trên lớp cần dành thêm nhiều thời gian để tự học, tự nghiªn cøu bµi häc để  đạt được hiệu quả học tập cao.

Tăng cường năng lực tự nghiªn cøu bµi häc học cho học sinh là một yếu tố quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường THCS.

Trong giảng dạy môn vật lí lớp 9,chương 1 có rất nhiều thí nghiệm, kết quả qua mỗi thí nghiệm sẽ quyết định tới nhận thøc của học sinh về một vấn đề cụ thể và giúp cho các em phân tích rõ hiện tượng cũng như trả lời tốt các câu hỏi theo sgk và các câu hỏi phát hiện ra các mối quan hệ hay các định luật.

Kiểm đánh giá môn vật lí 9 không chỉ được sử dụng trong bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ, cuối năm, trong thi cử, không chỉ thể hiện trong phần kiểm tra bài cũ, củng cố mà đặc biệt phải được thể hiện hiệu quả trong tiến trình dạy bài mới cho học sinh. Chính vì vậytôi đã chọn đề tµi : ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG TIẾT DẠY BÀI MỚI MÔNVẬT LÍ 9

Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương là lớp 9A và lớp 9B của trường THCS XXX  – XXX . Lớp 9A là lớp thực nghiệm, lớp 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gia trong tiÕt d¹y bµi míi, GV giao viÖc vÒ nhµ, HStự nghiªn cøu tr­íc bµi học.

Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh : lớp thực nghiệm có kết quả cao hơn lớp đối chứng, điểm trung bình bài kiểm tra của lớp thực nghiệm là 8,03, của lớp đối chứng là 7,13. Kết quả kiểm tra t-test cho thấy p = 0,00033 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa bài kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng tỏ rằng: ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gia trong tiÕt d¹y bµi míi làm tăng kết quả học tập môn Lý cho học sinh lớp 9 trường THCS XXX  – XXX .


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan