SKKN lớp 5

Tuyển tập SKKN lớp 5, đề tài NCKHSPUD lớp 5, tài liệu tham khảo lớp 5

Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao kết quả học tập các bài học về phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 5 trường Tiểu học  xxx . Lớp 5B là lớp thực nghiệm và lớp 5A là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài 49, 50.

Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao chất lượng giảng dạy chương hình học trong môn toán lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (trường tiểu học)

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 5 trường Tiểu học  -  - . Mỗi nhóm 25 học sinh: lớp 5C là nhóm thực nghiệm, lớp 5A là nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được áp dụng giải pháp ứng dụng CNTT khi dạy các bài thuộc chương Hình học. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rất rõ đến việc học toán (chương Hình học) của học sinh:

 

Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: một số giải pháp chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5

Hiện nay, sự phát triển của thông tin và những thay đổi của nền kinh tế xã hội đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ nên làm cho nội dung, phương pháp giáo dục ở nhà trường hiện nay luôn bị đi sau so với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như nhu cầu xã hội. Để giải quyết những vấn đề này cần phải có sự lựa chọn hai con đường sau:

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Nâng cao kết quả học tập phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 thông qua việc cung cấp linh hoạt một số mẹo luật chính tả trong giảng dạy.

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

 Sự giao tiếp ngôn ngữ là một nhu cầu tất yếu trong đời sống con người, nó có thể diễn ra ở dạng nói hay dạng viết. Nhờ có chữ viết mà con người đã ghi lại được những kinh nghiệm lao động, sản xuất, những thành tựu khoa học kĩ thuật làm cho kiến thức loài người tích luỹ ngày càng nhiều. Chính vì chữ viết đóng vai trò quan trọng nên khi viết phải đảm bảo độ chính xác nếu không người đọc (người nghe) sẽ hiểu sai, hiểu lầm ý của người viết, người trình bày dẫn đến nhận thức sai và có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Hướng dẫn học sinh đọc đúng và đọc diễn cảm ở một tiết Tập đọc lớp 5

NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN ĐỌC DIỄN CẢM TRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 5

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lý luận:

Tập đọc với tư cách phân môn thuộc bộ môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học. Tập đọc giữ một vai trò cực kì quan trọng, giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng đọc (đọc đúng và đặc biệt là đọc diễn cảm, một yêu cầu không thể thiếu ở một tiết Tập đọc lớp 5). Đọc là một hình thức tiếp cận và chiếm lĩnh tác phẩm. Đọc để giải mã các tín hiệu ngôn ngữ, để cảm nhận và hiểu tác phẩm, hay nói một cách khác đọc để tiếp cận thế giới nghệ thuật mà nhà văn đã xây dựng nên.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Những biện pháp khắc phục sai lầm mà học sinh thường mắc khi học phần từ láy ( lớp 5).

     Trong chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học, từ láy được dạy trong phân môn Từ ngữ và các phân môn khác thuộc môn tiếng Việt và trong giờ học của các môn học khác… Như vậy, nội dung dạy về từ láy trong chương trình môn tiếng Việt nói riêng, các môn học nói chung ở tiểu học, chiếm một tỉ lệ đáng kể.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Dạy môn tập làm văn lớp 5 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Hiện nay, đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh học tập một cách tích cực, chủ động, tự giác mà  mang lại hiệu quả cao đang là một yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy và học là chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học. Trong đó thầy (cô) đóng vai trò người tổ chức hoạt động của học sinh; mỗi học sinh đều được hoạt động, mỗi học sinh đều được bộc lộ mình và được phát triển. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phươngcũng như các trường học khác cần quan tâm đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có phân môn Tập làm văn

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Giúp học sinh lớp 5 tự sửa lỗi câu thông qua các bài tập Luyện từ và câu

II. GIỚI THIỆU     

Trong SGK Tiếng Việt 5, phần bài tập trong tiết Luyện từ và câu thường có ba hoặc bốn bài tập. Các bài tập này nhằm mở rộng vốn từ, cung cấp nghĩa của từ, từ loại, các kiểu câu, cấu tạo các kiểu câu. Thông qua các bài tập đọc học sinh được rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: cung cấp các mẹo luật viết văn miêu tả cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng bài viết văn miêu tả

Tóm tắt đề tài

 

Tiếng Việt là tiếng nói phổ thông, tiếng nói dùng trong giao tiếp chính thức của cộng đồng các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Bởi thế, dạy tiếng Việt có vai trò cực kì quan trọng, những thay đổi quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội văn hoá giáo dục đòi hỏi những yêu cầu mới trong dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng. Làm thế nào để tiếng Việt ngày càng trở thành công cụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong thời kì đổi mới, cho sự phát triển giáo dục. Việc dạy tiếng được tiến hành song song với hai chức năng của ngôn ngữ vừa là công cụ của tư duy vừa là công cụ của giao tiếp thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các phân môn. Đặc biệt là phân môn Tập làm văn.

Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Biện pháp nâng cao kĩ năng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cho học sinh trong phân môn Luyện từ và câu lớp 5.

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Một trong những nguyên tắc cơ bản của dạy Tiếng Việt là dạy học thông qua giao tiếp. Các hoạt động giao tiếp, đặc biệt  giao tiếp bằng ngôn ngữ là công cụ để học sinh tiếp cận, rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng từ Tiếng Việt. Ngôn ngữ Tiếng Việt của chúng ta thực sự có nhiều khía cạnh khó, một trong những nội dung khó đó là phần nghĩa của từ. Trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 5, nội dung nghĩa của từ được tập trung biên soạn có hệ thống trong phần Luyện từ và câu. Nhiều năm liền trong quá trình dạy học, tôi thường nhận thấy các em học sinh dễ dàng tìm được các từ trái nghĩa, việc tìm các từ đồng nghĩa cũng không mấy khó khăn. Tuy nhiên khi học xong từ đồng âm và từ nhiều nghĩa thì các em bắt đầu có sự nhầm lẫn và khả năng phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa cũng không được như mong đợi của cô giáo, kể cả học sinh khá, giỏi đôi khi cũng còn thiếu chính xác. Vì vậy, trong đề tài này, tôi đưa ra biện pháp giúp học sinh nâng cao kĩ năng phân biệt về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

Tóm tắt đề tài

 

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người. Mỗi người đều phải học ngôn ngữ để sử dụng thành thạo công cụ đó trong mọi tình huống giao tiếp. Tiếng Việt ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, đảm nhận đầy đủ các chức năng và thực sự trở thành công cụ giao tiếp tiện ích nhất.Vì vậy, một trong những nguyên tắc cơ bản của dạy Tiếng Việt là dạy học thông qua giao tiếp. Các hoạt động giao tiếp, đặc biệt giao tiếp bằng ngôn ngữ là công cụ cực mạnh để học sinh tiếp cận, rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng từ Tiếng Việt. Do đó, việc đưa học sinh vào các hoạt động học tập trong giờ Tiếng Việt được giáo viên chúng tôi đặc biệt quan tâm, chú ý. Ngôn ngữ Tiếng Việt của chúng ta thực sự có nhiều khía cạnh khó, một trong những nội dung khó đó là phần nghĩa của từ.

Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giải pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt các bài tập làm văn tả cảnh

Trong chương trình Tiểu học, môn Tiếng Việt là một môn học quan trọng góp phần phát triển ngôn ngữ ở học sinh đồng thời chi phối nhiều môn học khác. Dạy tiếng Việt là dạy phát triển ngôn ngữ một cách toàn diện ở tất cả các mặt: nghe, nói, đọc, viết. Bộ môn Tiếng Việt có các phân môn: Tập đọc, Tập viết, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện và Tập làm văn. Mỗi phân môn có vai trò và nhiệm vụ khác nhau; mỗi phân môn rèn cho học sinh một số kĩ năng nhất định.

Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Một số biện pháp đã áp dụng nhằm giúp học sinh học tốt kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp Năm

Trong chương trình Tiểu học mới, môn Tiếng Việt được chia thành các phân môn, mỗi môn có nhiệm vụ rèn cho học sinh một số kĩ năng nhất định. Phân môn Tập làm văn là phân môn mang tính tổng hợp cao nhất. Phân môn Tập làm văn rèn cho học sinh cả bốn kĩ năng, trong đó chú trọng vào các kĩ năng nghe, nói, viết. Đối với phân môn này, học sinh phải được hình thành và rèn luyện năng lực trình bày văn bản (nói và viết) ở nhiều thể loại khác nhau.

Đề tài NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 5: Nâng cao kết quả viết văn tả ngoại hình cho học sinh lớp 5 Trường tiểu học xxx thông qua hình ảnh trực quan trong dạy phân môn Tập làm văn

I- TÓM TẮT ĐỀ TÀI:

Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Hiện nay giáo dục quan tâm hàng đầu đến việc phát triển nhân cách toàn diện của trẻ, gồm cả đức – trí – văn – thể- mĩ. Yếu tố “văn” trong trường Tiểu học được rèn luyện qua môn Tiếng Việt. Đây là môn học rèn tất cả các kĩ năng nghe – nói – đọc – viết. Những kĩ năng trên sẽ giúp học sinh hoàn thiện ngôn ngữ giao tiếp của mình, tạo điều kiện cho việc phát triển con người của xã hội giao tiếp hiện nay.