SKKN lớp 2

Tuyển tập SKKN lớp 2, NCKHSPUD lớp 2

NCKHSPUD lớp 2-Đề tài: “ Sử dụng Công nghệ thông tin nhằm nâng cao kĩ năng luyện nói trong phân môn kể chuyện theo tranh lớp 2 ”

Tiếng Việt là môn học có vị trí hết sức quan trọng.  Tiếng Việt cung cấp vốn ngôn ngữ, xây dựng nền tảng kiến thức ban đầu và còn là công cụ giúp cho học sinh học các môn học khác. Cùng với các phân môn khác như Tập đọc, Tập làm văn, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập viết… phân môn Kể chuyện lớp 2 có một vai trò quan trọng góp  phần không nhỏ vào việc trau dồi, phát triển kỹ năng giao tiếp của học sinh, cung cấp và làm giàu vốn từ Tiếng việt cho học sinh.

NCKHSPUD lớp 2-Nâng cao hứng thú và kết quả học tập của HS qua việc ứng dụng công nghệ thông tin khi dạy Luyện từ và câu lớp 2

Thế giới hôm nay đang chứng kiến những đổi thay có tính chất khuynh đảo trong mọi hoạt động phát triển kinh tế – xã hội nhờ những thành tựu của công nghệ thông tin (CNTT). CNTT mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi.