SKKN lớp 1

Tuyển tập SKKN lớp 1, đề tài NCKHSPUD lớp 1

Đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm tiểu học: Một số kinh nghiệm trong công tác rèn nề nếp lớp đối với học sinh lớp 1

Trong thực tế, nếu học sinh không có nề nếp thì việc giáo dục và dạy- học trên lớp sẽ không đạt hiệu quả cao. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng, công tác xây dựng nề nếp cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của người giáo viên tiểu học.

Ngay từ lớp một các em được rèn nề nếp trong học tập một cách nghiêm túc và có hiệu quả thì ở các lớp sau các em cũng sẽ là những học sinh có nề nếp học tập tốt, tạo bước đi vững chắc cho các em trong việc học tập ở các lớp trên.

SKKN TV1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN HỌC VẦN

Một số biện pháp dạy học tích cực trong môn Học vần” nhằm giúp các em nhận biết chính xác, ghi nhớ âm, vần để làm nền tảng vững chắc cho việc học tập các môn học khác, đồng thời thực hiện tốt chuyên đề : “Đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo hướng thực sự quan tâm diện học sinh trung bình và yếu”

SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1

Chữ viết là một trong những phát minh vĩ đại của con người, là công cụ đắc lực trong việc ghi lại và truyền bá toàn bộ kho tàng tri thức văn hoá của nhân loại. Giáo dục Tiểu học là nền tảng của giáo dục quốc dân, Lớp 1 là nền móng của bậc Tiểu học. Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt ở bậc Tiểu học